Who's Who?


Mr G Richards

Pennaeth / Headteacher

 Screen Shot 2018 12 06 At 113313

Miss A Walker

Pennaeth Cynorthwyyol ac Athrawes Cyfnod Sylfaen / Assistant Headteacher & Foundation Phase Teacher

 Miss A Walker 1

awalker@ysgolccc.org.uk 

Rwyf wedi bod yn dysgu yn y Cyfnod Sylfaen ers 2006. Rydw i wrth fy modd yn treulio amser wrth y mor ac yn cerdded gyda fy nghwn.

I’ve been teaching in the Foundation Phase class since 2006. I love spending time on the beach and going for long walks with my dogs.

Mr N Gale

Athro Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher

Mr N Gale 1

ngale@ysgolccc.org.uk

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 2015. Mae gen i gyfrifoldeb am elfennau gwyddonol, digidol a chorfforol o'r cwricwlwm. Rydw i'n cymryd Clwb Chwaraeon ar bob dydd Mawrth ar ôl ysgol. Yn amser fy hun, dwi'n mwynhau chwarae rygbi a chadw'n heini!

I've been teaching in the school since 2015. I am responsible for all science, digital and physical aspects of the curriculum. I take Sports Club every Tuesday after school. In my own time, I enjoy playing rugby and keeping fit! 

 Mrs D Roberts

Cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teaching Assistant 

Mrs D Roberts 1

droberts@ysgolccc.org.uk

Rwyf wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers 2006. Rydw i'n mwynhau gweithgareddau crefft a cherddoriaeth.

I have been working in the school since 2006. I enjoy craft and musical activities. 

Mrs L Davies

Cynorthwyydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teaching Assistant

 Mrs L Davies

Rwyf wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers 2009. Fy hoff pwnc i yw mathemateg! Dwi'n mwynhau gwersi ymyrraeth.

I have been working in the school since 2009. My favourite subject is mathematics! I enjoy our intervention lessons. 

 

Mrs S Lewis

Cogyddes / Cook

Mrs S Lewis

Mrs S Aston

Cynorthwyydd Cinio / Lunch Time Assistant

Mrs S Aston